ΝΟΜΙΚΑ

Γραφείο για την Καταπολέμηση της Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του Παράνομου Παιγνίου της Αστυνομίας της Κύπρου
ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αρχή πνευματικής ιδιοκτησίας του γραμματέα εταιρειών και επίσημου παραλήπτη
Ο νόμος περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του 1976 (59/1976)
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1976_1_59/full.html

Νόμοι (βασικοί και τροποποιητικοί) ενσωματωμένοι στο ενοποιημένο κείμενο:

Νόμος του 2017 περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 

Η Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συναφή Δικαιωμάτων καθώς και η Επιβολή Πολυπεριφερειακών Άδειων Χρήσης για τη Διαδικτυακή Χρήση Μουσικών Έργων Νόμο του 2017